TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT)

TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT – Solution Focused Brief Therapy) Terapia SFBT jest „wybiórcza i intensywna”. Strategia i kierunek pracy determinowany jest tym, co klient uważa za najważniejsze.[…]