TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT)

TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT – Solution Focused Brief Therapy) Terapia SFBT jest „wybiórcza i intensywna”. Strategia i kierunek pracy determinowany jest tym, co klient uważa za najważniejsze.[…]

Terapia indywidualna

Z terapii indywidualnej mogą skorzystać dzieci, młodzież i dorośli, pragnący otrzymać pomoc w rozwiązaniu swoich problemów. Terapia indywidualna jest rozmową pomiędzy terapeutą, a klientem w trakcie, której dążymy do poznania prawdziwych[…]