O mnie

Jestem DSC_3183małeJApsychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.

Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej, metod terapii krótkoterminowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz jako praktyk metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), będącej również członkiem WAPCEPC World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Dodatkowo ukończyłam roczne szkolenie psychoterapeutyczne Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT), roczne psychoterapeutyczne Szkolenie Psychoanalityczne z podstaw psychoterapii dzieci i młodzieży (Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej, Warszawa). Obecnie jestem w trakcie rocznego szkolenia w zakresie grupowego treningu terapeutycznego we Wrocławiu.

Jestem również absolwentką wielu szkoleń i warsztatów, np.:

 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (poziom podstawowy i zaawansowany – Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes),
 • Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana – programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny! (tytuł Praktyka – Polski Instytut Szkoleniowy Centrum Terapii Krótkoterminowej),
 • Szkolenie z pracy z parą w ujęciu EFT (Emotion Focused Therapy) poziom A i B,
 • Warsztaty pracy z parą w ujęciu EFT (Emotion Focused Therapy)/EFT Couples Therapy Workshops (Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii),
 • Szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), poziom 1 i 2
 • Trauma a zaburzenia odżywania – szkolenie prowadzone przez dr Frederike Jacobs – psycholog, psychoterapeuta, superwizorka, specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania,
 • metody Biofeedback (Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed).

Doświadczenie zdobywałam odbywając 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracując w IPiN, świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych. W l. 2016-2017 prowadziłam autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN. Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę psychoterapię:

 • indywidualną osób dorosłych i adolescentów a także dzieci od 12tego roku życia, potrzebujących wsparcia i zrozumienia, mających różne trudności życiowe: emocjonalne, społeczne, osób po traumach, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, osobowości, doznającymi epizodów psychotycznych, przeżywających w sposób problematyczny relacje z innymi, będącymi w sytuacji kryzysu życiowego,
 • osób związanych z formacjami mundurowymi: funkcjonariuszami i pracownikami Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zmagają się ze skrajnymi sytuacjami, własnymi słabościami i konsekwencjami wynikającymi z pełnienia specyficznej służby oraz członkami ich rodzin,
 • osób duchownych i zakonnych,  uwzględniając w terapii specyfikę powołania kapłańskiego i zakonnego,
 • osób realizujących proces lub uczestniczących w procesie zarządzania – menadżerów, liderów korporacji, przedsiębiorstw, w których duże znaczenia ma organizacja pracy, procedury, relacja podporządkowania,
 • w kontakcie wykorzystuję szeroki wachlarz możliwości, jakie daje nurt psychoterapii integracyjnej, a także metody terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, dostosowując specyfikę pracy do potrzeb klienta. Wspieram także rozwój wewnętrzny oraz interpersonalny; spotkania odbywają się w atmosferze pełnej akceptacji i zaufania.