Czuję, więc JESTEM! EFT – Terapia skoncentrowana na emocjach

Terapia skoncentrowana na emocjach wyrasta m.in. z teorii emocji i poznania, neurobiologii afektywnej, teorii dynamicznej i teorii systemów rodzinnych, jako neohumanistyczne i doświadczeniowe podejście do terapii. Wyrosła na gruncie skupionych na osobie terapii doświadczeniowych, egzystencjalnych i terapii Gestalt. Jest to złożone podejście, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Fundamentalnym założeniem EFT jest to, że organizm posiada wrodzoną tendencję do trwałości, wzrostu i biegłości. Uważa się, że tendencja do wzrostu zakorzeniona jest w adaptacyjnym systemie emocjonalnym, emocje zaś kierują większością istotnych aspektów naszego życia. Dzięki emocjom kochamy, czujemy, lubimy i nie lubimy. To dzięki emocjom popychani jesteśmy do czynów, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, albo których potem żałujemy.

man-2933991_1920

 

Nabyta w trakcie terapii umiejętność uświadamiania sobie, akceptacji i rozumienia emocji przez klienta, rozumiana jest jako fundamentalna w uzyskaniu u niego trwałej zmiany.

EFT uznaje człowieka, jako głęboko afektywnego, u którego emocje związane są z najbardziej podstawowymi potrzebami. Emocje kierują naszą uwagę na sytuacje istotne, dostarczają informacji w zakresie tego co jest dla nas dobre, a co niekorzystne. Strach lokalizuje niebezpieczeństwo, smutek informuje nas o stracie, gniew o naruszeniu granic. Są naszym głównym systemem komunikowania się – sygnalizują nasze zamiary, a także dzięki ich wyrażaniu oddziałują na innych. Odczuwane przez nas emocje determinują kim jesteśmy na zasadzie „Czuję, więc jestem”. Mają one zasadniczo adaptacyjną naturę, jedna z różnych powodów tj. traumy z przeszłości, unikanie emocji, mogą nabrać charakteru problemowego.

W terapii skoncentrowanej na emocjach regulowany jest afekt, tworzone są nowe znaczenia przez klienta, a także wzmacniane jest jego Ja.  Klienci podczas terapii uzyskują pomoc w lepszym rozpoznawaniu, doświadczaniu, eksplorowaniu emocji. Dzięki rozumieniu, przekształcaniu i elastyczniejszym kierowaniu własnymi emocjami klient umiejętniej dociera do ważnych informacji i znaczeń dotyczących ich samych i sposobu przeżywania przez nich świata. Klienci nabierają umiejętności w wykorzystywaniu tych informacji w pełniejszym i bardziej adaptacyjnym funkcjonowaniu. W ramach sesji terapeutycznych klienci zachęcani są do doświadczania emocji trudnych, by w pełnej akceptacji atmosferze móc je przetworzyć i przekształcić. Wszystkie te eksperymenty – doświadczanie, przekształcanie, rozumienie, akceptacja, etc. pozwala na świadome kierowanie się emocjami adaptacyjnymi, dokonanie zmiany pod ich wpływem i ich regulowanie. Emocje można bowiem zmienić jedynie wtedy, gdy się je zaakceptuje, doświadczy, zestawi z innymi emocjami, aby je przekształcić, dokonać nad nimi refleksji i stworzyć nowe znaczenia.

Celem leczenia jest zatem przekształcanie nieadaptacyjnych reakcji emocjonalnych oraz dostęp do reakcji adaptacyjnych, które kierują procesem stawania się. Ostateczną kompetencję emocjonalną rozumie się jako lepszą umiejętność osoby w radzeniu sobie z problemami życiowymi oraz jako pobudzanie harmonii między ludźmi i w nich samych.

Podejście EFT – terapii skoncentrowanej na emocjach oparte jest na dowodach.

Leslie S. Greenberg „Terapia skoncentrowana na dowodach”