Terapia grupowa

group-1232896_1920

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa realizowana jest poprzez cykliczne spotkania grupy jej uczestników i stanowi alternatywę dla sesji indywidualnych. Może się zdarzyć tak, że zaleca się uczestnictwo w terapii grupowej równolegle z uczestnictwem w terapii indywidualnej, terapia grupowa zalecana jest również po zakończeniu sesji indywidualnych, gdy psychoterapeuta i pacjent uznają, że relacja z grupą może stanowić właściwe wsparcie przy rozwiązywaniu niektórych problemów. Określenie grupa terapeutyczna zawiera w sobie kilka rodzajów grup. W zależności od jej założeń może to być grupa psychoedukacyjna, zajmująca się leczeniem zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych lub też skoncentrowana na  wspieraniu wzrostu samoświadomości jej uczestników, odnajdywaniu w sobie i doświadczeniu innych klucza do urzeczywistniania samego siebie.

Proces terapeutyczny wspierany jest przez jednego lub dwóch terapeutów. Spotkania członków grupy, przepełnione są wymianą ich doświadczeń i pozwalają na przeżywanie, własnych i nowych doświadczeń w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwala to przyglądać się jakości własnej relacji z innymi, sposobowi tworzenia związków, nawykowemu myśleniu i zachowaniu. Uczestnictwo w grupie uczy, rozwija, zwiększa własną odpowiedzialność, pomaga w sprecyzowaniu celów, jakie jej członkowie chcą osiągnąć.

Grupy terapeutyczne tworzone są przez kilu do kilkunastu uczestników (7-12 osób). Każda z grup posiada inne założenia, inne cele i w zależności od założeń może realizować swoje spotkania raz lub dwa razy w tygodniu.

Obszar pomocy psychologicznej może być realizowany w grupach psychoedukacyjnych lub psychoprofilaktycznych, które mają na celu zapobiegać eskalacji problemów związanych z przeżywaniem przez jej uczestników szczególnej sytuacji egzystencjalnej (choroba uczestników lub członków ich rodzin czy osób bliskich, stres, uzależniania).

Treningi interpersonalne mają na celu nauczenie się ich uczestników takich sposobów rozwiązywania ich problemów, aby mogli lepiej poradzić sobie z trudnymi i stresowymi sytuacjami życiowymi w miejscu pracy, szkole, trudnościami w relacjach.

Grupy psychoterapeutyczne natomiast tworzone są dla klientów, którzy cierpią na zaburzenia (choroby psychiczne, zaburzenia emocjonalne), które w sposób istotny wpływają na ich funkcjonowanie i mają na celu – poprzez rekonstrukcję podstawowych aspektów osobowości – złagodzić konsekwencje doświadczanych problemów psychologicznych.