Terapia przez Skype

Terapia przy użyciu komunikatora Skype

SkypeTerapia, aby mogła przynosić klientowi zmianę, wymaga stałości i systematyczności zarówno ze strony psychologa, jak i klienta, a realizowana przy użyciu komunikatora pozwala na podtrzymanie ciągłości sesji terapeutycznych. Taki rodzaj spotkań kierowany jest więc głównie  do osób, które z jakiś powodów (wyjazd za granicę, nienormowany czas pracy, miejsce zamieszkania) nie mogą korzystać z kontaktu w gabinecie.  Realizacja spotkań terapeutycznych on-line nie powoduje utraty skuteczności terapii, ponieważ o jej powodzeniu decyduje jej jakość, która pozostaje taka sama zarówno w gabinecie, jak i komunikacji internetowej. Osoby zainteresowane taką formą kontaktu proszone są o skorzystanie w pierwszej kolejności z formularza kontaktowego w celu przekazania danych komunikatora.