Trening autogenny Schultza

Sama nazwa metody pochodzi od greckich słów auto – „sam” oraz genesis – „powstanie” i oznacza technikę relaksacyjną, którą każdy może zastosować samodzielnie. Autosugestie to najczęściej powtarzanie właściwych afirmacji w myśli, bądź wyobrażanie sobie właściwego stanu.
Początkowo ćwiczenia nie powinny być zbyt długie (ok. 20 min.), z czasem przedłużają się, aby dać intensywniejszy efekt.

Spróbuj na początek wykonać jedno z poniższych ćwiczeń, stopniowo włączając kolejne:
– skupiaj się po kolei na poszczególnych częściach ciała i połącz to z sugestią odczuwania w nich ciężaru,
– skup się ponownie na poszczególnych częściach ciała z sugestią odczuwania w nich ciepła,
– skupiaj się na pracy swojego serca i połącz to z sugestią jego miarowej spokojnej pracy,
– skup się na swoim oddechu i jego regulacji; oddech powinien być spokojny, miarowy, niesprawiający dyskomfortu,
– myśl nad odczuwaniem ciepła w całym organizmie,
– spróbuj poczuć chłód na czole.

Trening autogenny Schultza przynosi efekt uspokojenia, zmniejszenia poczucia stresu. Pozwala na rozluźnienie mięśni, spowolnienie pracy serca, wyrównanie oddechu, skupienie na wewnętrznych doznaniach zamiast na bodźcach zewnętrznych, zmniejsza także aktywność gruczołów potowych, spowalnia prądy czynnościowe kory mózgowej. Dzięki regularnym ćwiczeniom pozwala na osiągnięcie nawet bardzo głębokiej relaksacji w szybkim czasie.