HEG Biofeedback

network-440738_1280Badania rezonansem magnetycznym (fMRI) pokazują, że ukrwienie danego obszaru kory jest dokładnym odzwierciedleniem aktywności mózgu. Urządzenia, takie jak aparatura do fMRI, nie pozwalają obecnie na taką rejestrację sygnału, aby było możliwe prowadzenie sesji Biofeedback (pierwsze próby Birbaumer, Uniwersytet w Tybindze 2005). Dlatego też skonstruowano specjalistyczne urządzenie do rejestracji aktywności mózgu, wykorzystujące bezpieczne światło bliskiej podczerwieni, tzw. podczerwień nIR (dr Hershel Toomim, 1994). Umożliwia ono pacjentowi obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych. W wyniku dokonanych badań, okazało się, że pacjenci w krótkim czasie uczyli się świadomie zmieniać ten poziom, a nawet zmieniać stopień utleniania krwi. Zdolność zmiany tego stanu, daje pacjentom nadzieję na lepszą przyszłość. Dzięki tej metodzie możliwe jest bezpieczne prowadzenie treningów w warunkach klinicznych, w oparciu o najnowszą technologię. Metoda HEG Biofeedback to świadoma, bezpieczna modyfikacja procesów w mózgu, która daje ponadprzeciętne rezultaty w terapii zachowań u dzieci i dorosłych. Nierzadko stanowi jedyną szansę poradzenia sobie w sytuacji, gdzie zawodzą inne, „biologiczne” metody terapii.
Neurony, aby wykonać swoją pracę potrzebują odpowiednią ilość energii, a dostarczenie odpowiedniej ilości energii wiąże się ze zwiększonym przepływem krwi i jej utlenienia. HEG (hemoencephalography) Biofeedback, w przeciwieństwie do EEG Biofeedback, nie mierzy fal mózgowych, a przepływ krwi w pewnych obszarach mózgu w technologii tzw. bliskiej podczerwieni nIR. Pomiar ukrwienia (utlenienia) danego obszaru kory mózgowej odzwierciedla aktywność mózgu i jest dokonywany za pomocą specjalnego „termometru” – spektrometru.
Podczas treningu klient wykonuje zadania umysłowe, dzięki czemu aktywowane są neurony w odpowiednich obszarach mózgu. Na ekranie monitora widzi graficzne odzwierciedlenie poziomu utlenienia płatów czołowych  i może go – wykorzystując mechanizm sprzężenia zwrotnego – świadomie kontrolować. Zmieniając cyrkulację krwi w czołowej okolicy kory mózgowej, bezpośrednio wpływa na jego aktywację.
Trening HEG biofeedback polega więc na pobudzaniu neuronów we frontalnych płatach mózgu. Ten obszar mózgu nazywany jest „Executive Brain” (mózg wykonawczy), tam znajdują się bowiem struktury „zarządcze”, odpowiedzialne m.in. za koncentrację, skupienie uwagi, pamięć roboczą, planowanie i organizację zadań, ocenę sytuacji, a także podejmowanie decyzji, wolę działania i odpowiedzialność za nie, kontrolę impulsywności, dostosowanie się do nowych sytuacji, takt, ekspresję językową. Z aktywacji czołowej okolicy kory mózgowej, poprzez zwiększenie perfuzji czołowej, otrzymać można więc wiele korzyści. Regularne treningi wpłynąć mogą na ogólne polepszenie jakości życia, przejawiające się w większym zadowoleniu, lepszej decyzyjności, zwiększenie kontroli nad życiem, otwartość, wrażliwość, spokój i opanowanie. Zwiększą także koncentrację uwagi, lepsze planowanie swoich działań i kojarzenie sytuacyjne.
W wyniku hipoperfuzji okolic przedczołowych kory mózgowej może dochodzić do utraty zdolności hamowania niepożądanych impulsów, co objawia się impulsywnością, hiperaktywnością i nieuważnym zachowaniem (obniżony przepływ krwi w obszarach czołowych jest jednym z markerów ADHD, ADD – badania metodą SPECT dr Armen, 1995). Dlatego treningi HEG Biofeedback polecane są w szczególności osobom impulsywnych, dzieciom z ADHD/ADD. Treningi HEG nie wymagają od klienta nieruchomego siedzenia w trakcie sesji, są także odporne na zakłócenia, takie jak ruchy pacjenta, gałek ocznych, przez co pomiar jest bardziej dokładny, pomimo aktywności pacjenta z hiperaktywnością, ADHD.
  • zdaniem specjalistów zmiany są widoczne już po 10 treningach,
  • sesje trwają maksymalnie do 30 min