Program Kid Skills – Metody Dam Radę ! i Jestem z Ciebie dumny!

Metody Dam Radę ! i Jestem z Ciebie dumny! oparte są na założeniach i metodologii podejścia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (Brief Solution Focused Therapy).

 

Kid Skills – Metody Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie Dumny!

girl-447708_1280Metoda Dam Radę! służy zmianie zachowania dzieci i młodzieży, przy zachowaniu szacunku do ich osoby i budowaniu autentycznej współpracy. Problemy dziecka staramy się w tej metodzie przekształcić na naukę nowych umiejętności. Program oparty jest na 15 krokach, rozważanych z dzieckiem, realizowanych przy wykorzystaniu zabawy, a także stanowiącym podstawę w pomaganiu dzieciom przezwyciężenia ich problemów przy wsparciu ze strony rodziny, opiekunów, przyjaciół. Ważne tutaj jest wydobywanie postępów oraz okazywanie pozytywnej uwagi.

Terapia poprzedzona jest spotkaniem z rodzicami, opiekunami (konsultacja psychologiczna). Sesje mają stałą długość 50 minut.

Metoda Jestem z Ciebie Dumny! skierowana jest to rodziców, wychowawców oraz opiekunów i realizowana jest w trakcie konsultacji psychologicznej.  W trakcie spotkania nauczymy jak można wspierać dzieci  w przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach, a nie na dziecięcych problemach.

Program Kid Skills stworzony został w Finlandii przez psychiatrę dr Bena Furmana oraz jego współpracowników z Instytutu Terapii Krótkoterminowej. Metoda ta powstała na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z rodzicami i dziećmi, będącymi pacjentami psychoterapii oferowanej przez Instytut.
Dam radę! to praktyczna metoda pomagania dzieciom w uczeniu się umiejętności przezwyciężania problemów emocjonalnych i behawioralnych z pomocą rodziny,  przyjaciół i innych bliskich.
Program powstał z myślą o dzieciach od 3 do 12 lat, lecz jej zasady stosują się do nastolatków i osoby dorosłe.

Dorośli postrzegają problemy jako symptomy głębszych zaburzeń, podczas gdy dzieci uważają problemy za wynik braku umiejętności, których potrzebują się nauczyć. Ta metoda bazuje na idei, że dzieci aktywnie powinny uczestniczyć w nauce  nowych umiejętności, które potrzebują do przezwyciężania  trudności. Jej celem jest zachęcenie i pomoc w zdobyciu umiejętności, których potrzebuje, by przezwyciężyć swoje problemy. Dam Radę! skupia się na dziecku, określając umiejętności, których dziecko ma się nauczyć, angażując całą rodzinę w pomaganiu mu w opanowaniu tej umiejętności. Program składa się z 15 kroków stawianych jeden po drugim, które stanowią całościowy proces postępowania.

Metoda sprawdza się w szerokim spektrum problemów. Dowiodła swoją użyteczność w przypadku:

 • lęków,
 • zaburzeniach koncentracji,
 • złych nawyków,
 • napadów złości,
 • depresji,
 • nadpobudliwości,
 • problemów z jedzeniem i snem,
 • moczenia nocnego ( enurezja, enkopresja),
 • zaburzeń depresyjno – kompulsywnych.

Metoda Dam Radę !

Dam Radę ! to metoda oparta na współpracy dziecka i osoby pomagającej (nauczyciela, pedagoga, rodzica), pozwalająca dziecku przezwyciężyć problemy emocjonalne i behawioralne.

giraffe-461004_1280Dam Radę ! ma postać kolejnych kroków, dopasowanych do dziecięcego rozumienia świata i właściwych dla dzieci sposobów przezwyciężania problemów:

> Ustalenia umiejętności do nauczenia się przez dziecko.

> Zbudowanie systemu wsparcia dla zdobywania umiejętności.

> Zbadanie pozytywnych skutków zdobycia umiejętności.

> Zaplanowanie kroków dla rozwinięcia umiejętności.

> Wcielania kroków w życie Dbania o radzenie sobie z trudnościami w czasie zdobywania umiejętności.

> Nagradzania dziecka za postępy w osiąganiu umiejętności, na co dzień i po zakończeniu pracy

 

Metoda Jestem z Ciebie dumny!

thumb-328420_1280Metoda Jestem z Ciebie dumny! jest metodą szkolenia rodziców w postępowaniu z dziećmi opartym na docenianiu ich mocnych stron i osiągnięć przejawianych
w drodze do realizacji celów związanych ze zmianą zachowania i przeżywania emocji w relacjach z innymi dziećmi, nauczycielami, rodzicami i opiekunami.

Metoda zawiera następujące sesje:

 • Jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany?
 • Jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania?
 • Jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców?
 • Jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy?
 • Jak reagować na niepożądane zachowania?