EEG Biofeedback

bubble-19329_1280Prowadząc terapię w zakresie stosowanych przez nas podejść, jako element wspierający można wprowadzić treningi EEG lub/i HEG Biofeedback. Mogą one także być realizowane samodzielnie. Terapia składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 – 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Sesje treningowe należy wykonywać dwa razy w tygodniu, najlepiej o podobnej porze dnia, najrzadziej raz w tygodniu. Bardzo skuteczny jest trening codzienny.

EEG Biofeedback to połączenie słów EEG (skrót od ElektroEncefaloGrafia), Bio (od biologiczny) i feedback (ang. sprzężenie zwrotne). „Biofeedback” dosłownie oznacza: „biologiczne sprzężenie zwrotne”, a „EEG Biofeedback” – dostarczanie, przy użyciu specjalnego urządzenia badającego stan organizmu, trenującemu informacji zwrotnej o zmianach aktywności mózgu. Informację zwrotną (feedback) przekazuje się za pomocą animacji lub dźwięku. Dzięki temu klient może zacząć świadomie kontrolować funkcje organizmu do tej pory dla niego niedostępne, takie jak:

  • aktywność mózgu (w tym rodzaj emitowanych fal mózgowych),
  • temperaturę ciała,
  • napięcie mięśni.

Trenujący może nauczyć się świadomie zmieniać wzorce funkcjonowania mózgu. Jest więc to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Jest to metoda naukowa zwiększająca możliwości mózgu, stosowana początkowo przez NASA jako trening dla astronautów, następnie wykorzystana w profesjonalnym treningu sportowców. Obecnie szeroko dostępna w Polsce, propagowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. EEG Biofeedback prowadzony przez doświadczonego neuroterapeutę – jest metodą bezpieczną. Po sesji treningowej – w zależności od celów treningów – niektórzy klienci mogą czuć się wyciszeni, trochę senni lub lekko pobudzeni.

System, na którym pracuje terapeuta „tłumaczy” aktywność mózgu klienta na dźwięki, animacje i gry. Prowadzący zajęcia terapeuta jest w stanie stymulować pożądane częstotliwości fal mózgowych i hamować te niepożądane.W zależności o fal zmienia się słyszany dźwięk, zmienia się też akcja na ekranie (np. film odtwarzany jest płynnie lub zacina się). Klient odbierając bodźce reaguje, co powoduje kolejne zmiany w dźwięku i obrazie itd. Dzięki technice biofeedback mózg szybko uczy się co należy robić by pojawiły się pożądane częstotliwości, a osłabiły złe. Następuje wewnętrzna regulacja.

W wyniku treningów następuje optymalizacja czynności bioelektrycznej mózgu oraz usprawnienie działania klienta przy równoczesnej jego relaksacji.  U klienta podczas nauki tworzenia prawidłowych fal mózgowych, jednocześnie poprawia się koncentracja i pamięć, zmniejsza się poziom stresu i poprawia nastrój. Obserwuje się też podwyższenie ilorazu inteligencji. Terapia wspomaga procesy uczenia się niwelując występowanie dysgrafii czy dysleksji. Zmniejszeniu ulega także nadpobudliwość psychoruchowa, charakterystyczna dla osób z ADHD.

Metodę biofeedback wykorzystuje się przy nadpobudliwości, agresji, a także gdy dziecko ma problemy z nauką, koncentracją, gdy nękają je bóle głowy i odczuwa chroniczne zmęczenie. Metodę tę wykorzystuje się również w leczeniu stanów lękowych oraz w depresji.

Jak wykazują badania naukowe, skuteczność biofeedback w poprawie koncentracji szacuje się na ok. 95-98%, natomiast w innych zaburzeniach od 60 do 75%.

Wskazania do treningów (za Michaela Pakszys, Waldemar Pakszys):schizophrenia-388871_1280
1. w stanie zdrowia
Wiadomo, że z możliwości naszego mózgu wykorzystujemy zaledwie 10%. Trening może zwiększyć i polepszyć funkcje poznawcze z jednej strony, zaś z drugiej zrelaksować, wyciszyć lęk i agresję, polepszyć sen oraz zdolność do współpracy z innymi ludźmi. Trening zalecany jest dla tych osób, dla których stres jest codziennością, dla osób które szybko decydują, potrzebują nadzwyczajnego skupienia czy też podają nadzwyczajny wysiłek. Należą do nich osoby na stanowiskach kierowniczych, menadżerowie, przedsiębiorcy, kontrolerzy ruchu, piloci, policjanci, kierowcy, sportowcy wszystkich dyscyplin, artyści, muzycy, tancerze, piosenkarze, aktorzy i inni..

2. w zaburzeniach psychologicznych i mikrouszkodzeniach OUN
Wysoką skuteczność treningów w naprawie zaburzeń funkcji poznawczych takich jak zaburzenia uwagi, koncentracji, planowania, samooceny jak i zaburzenia snu, specyficzne zaburzenia uczenia i zaburzenia mowy powoduje, że treningiem EEG Biofeedback zajmuje się coraz więcej lekarzy na świecie. Jedną z przyczyn tego stanu jest wzrastający udział w populacji osób z mikrozaburzeniami funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Stany takie, wg oceny WHO, będą najczęstszym problemem w następnych latach tego wieku (już w tej chwili występują u co 6 osoby w populacji). EEG Biofeedback jest adresowany szczególnie do osób (dzieci i młodzieży) z obniżoną zdolnością do zaprezentowania swoich osiągnięć i umiejętności, tremą, lękami, z agresywnością, z zaburzeniami procesu uczenia (dysleksja,dysgrafia), zaburzeniami zachowania, zaburzeniami snu, zaburzeniami uwagi, jej utrzymania i planowania swoich poczynań.

3. w zaburzeniach psychosomatycznych w przebiegu wielu chorób oraz w zaburzeniach i chorobach psychiatrycznych i neurologicznych
EEG Biofeedback stosuje się szczególnie w stanach paniki, tikach, w zaburzeniach przyjmowania pokarmu (bulimia, anoreksja), w terapii uzależnień (alkohol, narkotyki, gry i in.), również w alergiach, w dolegliwościach menopauzy, bólach przewlekłych, a także chorobach skórnych itd.
EEG Biofeedback jest również bardzo obiecującą metodą wspomagającą leczenie również w niektórych chorobach psychiatrycznych (schizofrenia, depresja, uzależnienia), jak i neurologicznych (padaczka, stany po urazach czaszki, stany po udarach mózgowych, w mózgowym porażeniu dziecięcym). Profesor Barry Sterman, który bywa nazywany ojcem EEG Biofeedback już w roku 1972 opublikował próbę zastosowania metody do wspomagania leczenia padaczki opornej na leczenie, bowiem trening polepsza elektryczną stabilizację kory mózgowej i tym może przyczynić się do zmniejszenia ilości napadów jak i zmniejszenia ilości leków przeciwpadaczkowych. Dalsze prace kliniczne ze szpitala w San Francisco wniosły poparcie tezy Profesora szczególnie w przypadkach padaczki z objawami ruchowymi ale nie tylko, również w padaczkach z napadami nieświadomości i innych.