Psycholog 4 Uczuć
Ośrodek Psychoterapii


Oferta

W naszej pracy szczególną wagę przykładamy do uczuć, których roli ludzie nie doceniają w swoim życiu, tracąc kierunek i sens istnienia. Zapraszamy osoby, które chcą lepiej zrozumieć siebie, kształtować więź z samym sobą, pragną samorozwoju, a także osoby doświadczające: depresji, obniżonego lub chwiejnego nastroju, lęków, poczucia osamotnienia, kryzysu życiowego, trudności w relacjach z ludźmi, kryzysu w związku, nieśmiałości, wycofania, kryzysu emocjonalnego, problemów wychowawczych.
Terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest spotkaniem dwóch osób. Otwartość i akceptacja terapeuty oraz kierowanie przez niego uwagi na uczucia i znaczenia nadawane realnym wydarzeniom życiowym przez klienta sprzyja wytworzeniu przymierza terapeutycznego. Ta bezpieczna przestrzeń pozwala klientowi na wzrost samoświadomości oraz poznanie mechanizmów własnego działania i innych sposobów zachowania. W wyniku terapii klient uczy się, jak może reagować na doświadczenia życiowe bez krzywdy dla niego i innych.

Terapia par i rodzin

W terapii par istota zmiany dotyczy relacji między partnerami. Uczestniczą w niej małżeństwa lub pary. Natomiast w terapii rodzin biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Ten rodzaj terapii jest zalecany w sytuacjach, gdy pojawiają się problemy zdrowotne lub wychowawcze. Podczas sesji terapii par i rodzin można poprawić sposób komunikowania się, lepiej zrozumieć bliskie osoby, okazywać sobie uczucia oraz wsparcie. Terapię par i rodzin prowadzi jeden lub dwóch terapeutów. Terapeuci zachowują neutralność, nie wchodzą w koalicję z żadną ze stron.

Spotkania grupowe

Psychoterapia grupowa realizowana jest poprzez cykliczne spotkania osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi. Stanowi uzupełnienie psychoterapii indywidualnej. Dzięki kontaktowi z innymi ludźmi możliwe jest uzyskania wsparcia i zrozumienia dla wyrażanych emocji w atmosferze pełnej empatii i wzajemnej życzliwości. Zapraszamy do udziału w grupie interpersonalno-rozwojowej dla kobiet i grupy wsparcia dla psychoterapeutów. Szczegóły poniżej.

Superwizja

Superwizja może być indywidualna lub grupowa. Psychoterapeuta ma podczas niej możliwość porozmawiania o swoim sposobie pracy z klientami oraz swoich odczuciach związanych z wykonywanym zawodem. Superwizja jest połączeniem nauki i wsparcia. Psychoterapeuta rozwiązuje w jej trakcie pojawiające się w jego pracy dylematy tak, aby lepiej pomagać swoim klientom. Podczas superwizji grupowej pojawiają się różne sposoby rozumienia danej sprawy oraz pomysły na dalszą pracę z klientem.

GRUPA INTERPERSONALNO-ROZWOJOWA DLA KOBIET
"BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ LUDZI"W trakcie spotkań uczestniczki poprzez różnorodne doświadczenia będą budować lepsze zrozumienie siebie i swoich relacji z innymi. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji oraz potrzeb sprawi, że ich kontakty z ludźmi będą bardziej klarowne i szczere. Uczestniczki będą mogły odnaleźć swoje mocne strony i potencjały, co wpłynie pozytywnie na ich samoocenę. Elementy treningu asertywności umożliwią wprowadzenie realnych zmian w codziennym funkcjonowaniu uczestniczek np. skuteczne stawianie granic w relacjach interpersonalnych.


GRUPA WSPARCIA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW
"NIE JESTEM SAM"


Zawód psychoterapeuty jest trudny, obciążający emocjonalnie i związany z dużą odpowiedzialnością. Często psychoterapeuci pracują samodzielnie, samotnie, nie tworząc zespołów. Grupa ma charakter samopomocowy. Jest oparta na dzieleniu się własnymi doświadczeniami i udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia. W atmosferze empatii i zrozumienia możliwe jest dzielenie się swoimi "wstydliwymi" emocjami i trudnymi doświadczeniami (nie tylko zawodowymi).


Z A P I S Y DO GRUP
501 104 012

Aby zapisać się na wizytę napisz lub zadzwoń:
501 104 012 (Dorota Özdemir)
795 549 494 (Anna Kwiatkowska)

Formularz kontaktowy

O nas

Dorota Özdemir – psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, psycholog, neuroterapeuta.
Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej, metod terapii krótkoterminowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz jako praktyk metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów.
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie szkolę się w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), będącej również członkiem WAPCEPC - World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.
Jestem absolwentką wielu szkoleń, m.in.:
- Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (poziom podstawowy i zaawansowany – Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes),
- Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana – programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny! (tytuł Praktyka – Polski Instytut Szkoleniowy Centrum Terapii Krótkoterminowej),
- metody Biofeedback (Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed),
- Pierwsza pomoc psychologiczna (SWPS), Komunikacja niewerbalna (SWPS), Specyficzne trudności w nauce. Dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia – diagnoza i projektowanie terapii (CWRO), Warsztat pracy z ciałem – wstęp do bioenergetyki Lowena, Komunikacja niewerbalna – jak odczytywać i wykorzystywać mowę ciała (SWPS), Genogram  – klucz do zrozumienia rodziny (SWPS).
- Warsztaty pracy z parą w ujęciu EFT (Emotion Focused Therapy)/EFT Couples Therapy Workshops (Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii),
- Warsztaty Terapii Skoncentrowana na Emocjach EFT (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA).

Doświadczenie zdobywałam odbywając 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, staż w Instytucie Rozwoju Funkcji Psychofizycznych Neurostacja, pracując w świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych. W l. 2016-2017 prowadziłam autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN. Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę psychoterapię:

  • indywidualną osób dorosłych i adolescentów potrzebujących wsparcia i zrozumienia, mających różne trudności życiowe: emocjonalne, społeczne, osób po traumach, z zaburzeniami nastroju, osobowości, doznającymi epizodów psychotycznych, przeżywających w sposób problematyczny relacje z innymi, będącymi w sytuacji kryzysu życiowego,
  • osób związanych z formacjami mundurowymi: funkcjonariuszami i pracownikami Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zmagają się ze skrajnymi sytuacjami, własnymi słabościami i konsekwencjami wynikającymi z pełnienia specyficznej służby oraz członkami ich rodzin,
  • osób realizujących lub uczestniczących w procesie zarządzania – menadżerów, liderów korporacji, przedsiębiorstw, w których duże znaczenia ma organizacja pracy, procedury, relacja podporządkowania,
  • w kontakcie wykorzystuję szeroki wachlarz możliwości, jakie daje nurt psychoterapii integracyjnej, a także metody terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, dostosowując specyfikę pracy do potrzeb klienta. Wspieram także rozwój wewnętrzny oraz interpersonalny; spotkania odbywają się w atmosferze pełnej akceptacji i zaufania.

 

9aad2bfdc22945b79808eead0426bc12

Anna Kwiatkowska – certyfikowana psychoterapeutka, psycholog i pedagog.
Jestem absolwentką Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kurs Pomocy Psychologicznej prowadzone przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA”, Kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz kurs „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych”. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Zawód psychoterapeuty wykonuję od ponad 10 lat. Pracuję w nurcie integratywnym, dobierając metody pracy do potrzeb indywidualnych każdego klienta. W swojej pracy korzystam też z koncepcji humanistyczno-egzystancjalnych oraz systemowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z:

  • osobami dorosłymi: prowadzę spotkania o charakterze pomocy psychologicznej, psychoterapię indywidualną; specjalizuję się w zaburzeniach nastroju i trudnościach w relacjach interpersonalnych; udzielam też pomocy w nagłych, kryzysowych sytuacjach, takich jak śmierć bliskiej osoby, choroba, rozstanie.
  • nastolatkami (od 11 roku życia): prowadzę spotkania o charakterze pomocy psychologicznej, psychoterapię indywidualną oraz zajęcia grupowe nastawione na kształtowanie umiejętności niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych; specjalizuję się w poszukiwaniu z młodzieżą ich tożsamości oraz równowagi emocjonalnej;
  • rodzicami: prowadzę konsultacje rodzicielskie w postaci spotkań indywidualnych lub spotkań z obojgiem rodziców;
  • parami: prowadzę terapię par w sytuacjach, gdy trudno jest być razem mimo starań;
  • rodzinami: stosuję systemową terapię rodzin, kiedy pomocy wymaga cały system rodzinny (przewlekłe sytuacje konfliktowe, trudności komunikacyjne, zanikanie więzi, ciepła);
  • specjalistami: prowadzę superwizję indywidualną i grupową.

Sposób pracy

Jak zaczynamy?

Ośrodku Psychoterapii Psycholog 4 Uczuć każdy rodzaj terapii zaczynamy od konsultacji. Trwają one – w zależności od potrzeb – od jednego do trzech spotkań. W czasie konsultacji omawiamy trudności i oczekiwania klienta, przeprowadzamy wywiad, ustalamy częstotliwość spotkań i rodzaj terapii. Na koniec zawieramy kontrakt z klientem, w którym określone są cele terapii i czas jej trwania.

Jak pracujemy?

W Ośrodku Psychoterapii Psycholog 4 Uczuć pracujemy w nurcie integratywnym, zwanym inaczej eklektycznym. Wykorzystujemy różne podejścia terapeutyczne, dobierając metody i techniki pracy do zgłaszanych przez klienta trudności i jego potrzeb. Korzystamy głównie z dwóch nurtów psychoterapii: humanistyczno – egzystencjalnego oraz systemowego.

W podejściu humanistyczno  – egzystencjalnym najważniejsze jest wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz”, na które składają się doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego. Klient w trakcie terapii uczy się rozumieć swoje emocje i przeżyte doświadczenia, a poprzez to kształtuje więź z samym sobą. Rozwój obrazu samego siebie sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi. Kierujemy się zasadą skupiania się na „tu i teraz”, stwarzając atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, bezwarunkowej akceptacji i empatii, dzięki czemu klient zaczyna się w pełni samoaktualizować. Terapia polega na zbliżaniu się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym tu i teraz. Ważny jest również kontekst filozoficzno – egzystencjalny funkcjonowania człowieka. Rozmawiamy z klientem o takich tematach jak: lęk przed śmiercią, sens życia, cel istnienia, lęk przed samotnością, sens cierpienia, rola wartości i  duchowości w życiu człowieka.

W podejściu systemowym podstawowym celem terapii jest uzyskanie równowagi w funkcjonowaniu klienta między poczuciem odrębności „Ja” a przynależnością do systemu (rodziny). W czasie pracy zachowujemy neutralność i zwracamy szczególną uwagę na zasoby poszczególnych członków systemu. Zachowanie i postawy każdego klienta rozpatrujemy w odniesieniu do kontekstu społecznego i kulturowego oraz historii rodzinnej. Poszerzamy zrozumienie danej osoby poprzez zgłębienie struktury i dynamiki relacji w systemie rodzinnym. Podejście systemowe stosujemy zarówno w terapii indywidualnej, jak i terapii rodzin i par.

Korzystamy również z narzędzi pracy związanych z nurtami psychodynamicznym i poznawczo – behawioralnym. Próbując zrozumieć mechanizmy funkcjonowania klienta często szukamy inspiracji w nurcie psychodynamicznym, a szczególnie w działaniu procesów nieświadomych i konfliktów wewnętrznych. W pracy z klientami doświadczającymi lęku i obniżonego nastroju sięgamy po narzędzia pracy pochodzące z nurtu poznawczo – behawioralnego.

Jak kończymy?

Terapia kończy się zgodnie z zawartym kontraktem po osiągnięciu wyznaczonych w nim celów. Kiedy klient uzna, że cele zostały spełnione, odbywają się trzy spotkania podsumowujące dotychczasową wspólną pracę, na których omawiamy zmiany w sposobie funkcjonowania klienta, jego sukcesy oraz zasoby, które w przyszłości pozwolą mu radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Cennik

Najnowsze artykuły

Kontakt